Newsletter

Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o.

Polskiej Org. Wojskowej 29 m 3
90-248 Łódź
 
NIP: 725-000-53-67
tel.: (42) 631 95 36 fax: (42) 631 98 66
tel.: brak
e-mail: office[at]eko-bilans.com.pl* www: www.eko-bilans.com.pl
* należy zamienić [at] na znak @
O firmie
 • badanie sprawozdania finansowego - audyt - przeprowadzanie niezależnych, zgodnych z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta badań sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości

  • badanie rocznych, śródrocznych, skonsolidowanych sprawozdań finanoswych
  • przegląd dokumentacji organizacyjno-prawnej firmy
  • udział w inwentaryzacji zapasów / udziałów, itp.
  • weryfikacja dokumentacji źródłowej
  • analiza i ocena sytuacji finansowej firmy
  • sprawdzenie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i procedur    kontroli wewnętrznej
  • sprawdzenie prawidłowości wyceny poszczególnych pozycji aktywów,    pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat
 • opracowywanie analiz ekonomicznych, raportów oraz biznesplanów przekształcenia, łączenia, sprzedaż i przejęcia firm, doradztwo biznesowe

  • doradztwo podatkowe oraz finansowe w tym przeprowadzanie przeglądów finansowych i podatkowych
  • określenia najbardziej korzystnej struktury finansowania
  • wyboru najbardziej korzystnej formy finansowania
  • analiza zdolności kredytowej
  • analiza struktury kapitałowej i przygotowanie programu jej poprawy
   - obrót i gospodarka nieruchomościami
 • prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych
  doradztwo w zakresie :

  • prawo pracy
  • arbitraż i sprawy sporne
  • restrukturyzacja i bieżąca obsługa firm
Godziny pracy 8.00-16.00
Zakres terytorialny obszar Polski
Warto wiedzieć
Rudomino zapowiada audyt w TVP 30.12.2008
Delegowany do zarządu TVP Tomasz Rudomino chce odtajnienia fragmentów audytu przeprowadzonego w TVP,... więcej
Eliminacje konkursu Księgowy Roku 2008 przedłużono 24.10.2008
Eliminacje konkursu Księgowy Roku 2008 przedłużono do 29 października br., a nagroda główna wzrosła... więcej
Konkurs Księgowy Roku 2008 Ostatni dzwonek 06.10.2008
Już tylko 20 dni pozostało na zgłoszenie się do drugiej rundy eliminacji tegorocznej edycji konkursu... więcej
więcej