Newsletter

Standardy kontroli finansowej i audytu wewnętrznego

Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych

Niniejsze "Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych" nie stanowią przepisów prawa powszechnego. Należy je traktować jak wskazówki Ministra Finansów dotyczące zasad budowania systemów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Sektor finansów publicznych obejmuje jednostki organizacyjne różnej wielkości, wykonujące różnorodne zadania i funkcjonujące w różnych formach organizacyjnych, stąd też standardy zostały sformułowane w sposób jak najbardziej ogólny i zwięzły. Mają one bowiem służyć wszystkim. W zamyśle Ministra Finansów Standardy mają być podstawą do tworzenia lub opisywania bardziej szczegółowych i precyzyjnych procedur czy zasad dobrej praktyki, które jednostki sektora finansów publicznych będą tworzyć adekwatnie do swoich potrzeb.

Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Niniejsze "Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" nie stanowią przepisów prawa powszechnego. Należy je traktować jak wskazówki Ministra Finansów dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Minister Finansów, biorąc pod uwagę powszechne stosowanie standardów audytu wewnętrznego opracowanych przez The Institute of Internal Auditors (IIA), określił "Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego" IIA jako "Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych". Ministerstwo Finansów uzyskało zgodę Zarządu Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA - Polska na upowszechnienie polskiego tłumaczenia Standardów w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów. Wersja elektroniczna tego dokumentu dostępna jest na stronie internetowej: www.iia.org.pl

Kodeks etyki i Karta audytu wewnętrznego (Dz.Urz.MF Nr 9, poz. 70)

Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych


Wytyczne do samooceny audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych
(źródło: Ministerstwo Finansów)
Warto wiedzieć
Rudomino zapowiada audyt w TVP 30.12.2008
Delegowany do zarządu TVP Tomasz Rudomino chce odtajnienia fragmentów audytu przeprowadzonego w TVP,... więcej
Eliminacje konkursu Księgowy Roku 2008 przedłużono 24.10.2008
Eliminacje konkursu Księgowy Roku 2008 przedłużono do 29 października br., a nagroda główna wzrosła... więcej
Konkurs Księgowy Roku 2008 Ostatni dzwonek 06.10.2008
Już tylko 20 dni pozostało na zgłoszenie się do drugiej rundy eliminacji tegorocznej edycji konkursu... więcej
więcej